วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  
..............................................................ความรัก เกิดขึ้นจากคน 2 คน ................................................การที่ความรักจะรักกันได้นั้นต้องมาจาก ความเข้าใจของกันและกัน การให้อภัย ต่างคนต่างรับข้อเสียของกันและกันได้ ทุกอย่างก็จะออกมาดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น