วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
           "สวัดดีค่ะ!!...ดิฉันชื่่่อ นางสาวภัทรา พระภูมี ชั้น ม.6/1 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมค่ะ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น